Se AIS Gotland i Google Map(öppnas i nytt fönster som uppdateras var 10:e minut).
Denna sidan uppdateras automatiskt var 90:e sekund.
Information om AIS-systemet - klicka här.
Till startsidan Gattet.com.

Driftstatus:
Normal drift.

På sidan AIS Gotland SP så visas fartygen i olika färger enligt följande:

Blå = Kustbevakning alt. polis.
Cyan = Sjöräddning och lotsbåtar.
Violett = militära fartyg, forskningsfartyg samt icke definerade fartyg.
Grön = passagerarfartyg, ex. Gotlandsfärjorna.
Röd = lastfartyg ex. torrlastare, containerfartyg osv.
Orange = tankfartyg.
Gul = Bogserbåt, arbetsbåt mm.


Om du väljer att se på fartygstrafiken i Google Map så är det f.n. andra färger
på resp. fartygstyp. Sidan uppdateras automatiskt var 5:e minut.
I Google Map kan du klicka på fartygssymbolerna för att få fram mer uppgifter om fartyget.

AIS Gotland

Free Web Counter
Free Web Counter